PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vi træffes på telefon 2087 5575.

Mail: lise@foraeldrehjaelpen.dk


En samtale hos os koster 600 kr pr time

Hjemmebesøg koster 850 kr pr påbegyndt time


Du kan også skrive lidt om din situation på mail, så vil vi kontakte dig

HVAD KAN VI TILBYDE

  • Vi yder rådgivning
  • I vil komme til en samtale hjemme hos Lise eller Lotte. Typisk af 60 minutters varighed
  • Vi spørger ind til jeres situation omkring barnet/børnene. Er forældrene samboende, er det mest hensigtsmæssigt, at I begge deltager i samtalerne.
  • Næste gang vi mødes, drøfter vi, hvordan det er gået siden sidst. Der er som regel altid sket noget
  • Herfra tager vi stilling til, hvorvidt vi skal mødes igen og hvilke tiltag, I så skal hjem og arbejde videre med
  • Vi tilbyder også hjemmebesøg, hvor vi observerer samspillet mellem jer og jeres børn